Sikkerhetsdør i stål med trekledning. Flott utseende uten at det går utover funksjon. Ideelt ved nybygg, såvel som ved renovering av historiske bygg.

Sikkerhetsdør i stål med trekledning. Flott utseende uten at det går utover funksjon. Ideelt ved nybygg, såvel som ved renovering av historiske bygg.

BIM-modell og produksjonstegninger utarbeides i henhold til kundens ønsker og funksjonskrav.  Dørene leveres testet og sertifisert i forhold til krav som f.eks. brannsikring, innbruddsikring, skuddsikring, akustikk etc.

BIM-modell og produksjonstegninger utarbeides i henhold til kundens ønsker og funksjonskrav. Dørene leveres testet og sertifisert i forhold til krav som f.eks. brannsikring, innbruddsikring, skuddsikring, akustikk etc.

Presisjonsarbeid utført av dyktige medarbeidere sikrer god funksjon. Dørene monteres sammen og funksjonstestes før de sendes ut til kunden.

Presisjonsarbeid utført av dyktige medarbeidere sikrer god funksjon. Dørene monteres sammen og funksjonstestes før de sendes ut til kunden.

Del denne siden